Ju bëjmë me dije se Bashkia Gramsh ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Gr_UB_AR3_357/1.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gramsh, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.