Në datat 17-18 Qershor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit së bashku me Universitetin Bujqësor të Tiranës, organizuan seminaret me temë “Zhvillimi rural nëpërmjet mbështetjes së Agroturizmit”.

Seminaret u zhvilluan përkatesisht në datën 17 në mjediset e Agroturizmit Mrizi i Zanave në fshatin Fishtë, bashkia Lezhë dhe në datën 18 në mjediset e Agroturizëm Huqi, fshati Manëz, bashkia Durrës.

Qëllimi kryesor i këtyre seminareve ishte prezantimi dhe ndarja me pjesëmarrësit i studimit akademik të kryer nga UBT dhe Universiteti i Firences, me fokus fermat agroturistike të Shqipërisë dhe ato të rajonit të Toskanës në Itali.

Gjithashtu në seminare u prezantuan dhe diskutuan problemaikat e zhvillimit rural dhe agroturizmit në Shqipëri, potencialet në të ardhmen i modeleve të suksesshme të zhvillimit të agroturizmit si edhe nxitja e bashkëpunimit nëpërmjet pjesëmarrësve.

Në këto seminare morën pjesë Ministria e Kulturës znj. Margariti, përfaqësues nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, përfaqësues nga AKPT, përfaqësues nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, profesorë të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe universitetit të Firences, përfaqësues të bankës Credis, fermerë dhe sipërmarrës të ndryshëm, etj.

Këto seminare shërbyen si një mundësi e frytshme komunikimi ndërmjet fermerëve, politik-bërësve, akademisë dhe sipërmarrjes, me synim adresimin e sfidave të zhvillimit rural dhe agroturizmit.