Vendimet KKT

Vendim Nr. 01, datë 25.04.2016, Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rishikimi i projektit të zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës
25/04/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban"
07/04/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për shërbimin "Kirurgji" dhe "Patologji" në spitalin e Sarandës"
07/04/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Ndërtimi i Hidrocentraleve "Kasollet e Selcës", me vendndodhje në fshatin Selcë, Njësia Administrative Gorë, Bashkia Maliq, Qarku Korçë"
07/04/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Kapanon industrial për aktivitet prodhimi 1 dhe 2 Kate " me vendndodhje në autostradën Tiranë-Durrës, km5, Kashar, Bashkia Tiranë
07/03/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Mjedise shtesë të aktivitetit industrial për prodhimin e lëndëve plasëse për përdorim civil", me vednndodhje neë Kakavijë, Bashkia Dropull, Qarku Gjirokastër
07/03/2016
Për rishikimin e kushteve të Lejes së Ndërtimit për objektin :"Ndërtimi dhe rikonstruksioni i zyrave të adminitratës së (OSHEE) sh.a", në Bulevardin "Gjergj Fishta", Bashkia Tiranë, miratuar në KKT me Vendim Nr. 2 dt.01.04.2015
07/03/2016

Faqet