Lajme: Përmbledhje

2017-06-19
 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) ka hapur thirrjen për aplikime në Akademinë Verore Atelier Albania '17 (AASA '17), e cila do të ketë në fokus Luginën e Vjosës. Afati i pranimit: 5 Korrik, ora 23:59AA Summer Academy '17gusht 20 – shtator 24 ... Më shumë>>
2017-06-13
Më datë 13.06.2017, në orën 13:00, në ambientet e Njësisë Administrative Xhafzotaj u zhvillua dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.Në takim ishin prezentë rreth 20 persona, përfaqësues të ... Më shumë>>
2017-06-13
Më datë 13.06.2017, në orën 10:00, pranë Bashkisë Vorë u zhvillua dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.Në takim ishin prezentë rreth 25 persona, përfaqësues të bashkisë, përfaqësues të studios ... Më shumë>>
2017-06-12
Më datë 12.06.2017, në orën 12:00, pranë Bashkisë Durrës u zhvillua dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.Në takim ishin prezentë rreth 30 persona, përfaqësues të bashkisë, përfaqësues të studios ... Më shumë>>
2017-06-09
Më datë 09.06.2017, në orën 11:00, pranë Bashkisë Mat u zhvillua takimi mbi Planin e Zhvillimit në kuadër të hartimit të PPV-së. Në takim ishin prezentë rreth 40 persona, përfaqësues të bashkisë, përfaqësues të studios konsulente për hartimin e planit, përfaqësues të AKPT-së dhe pjestarë të ... Më shumë>>
2017-06-09
Më datë 09.06.2017, në orën 10:00, pranë zonës Gruemirë u zhvillua takimi mbi Planin e Zhvillimit në kuadër të hartimit të PPV-së për territorin e bashkisë Malësi e Madhe.Në takim ishin prezentë përfaqësues të bashkisë, përfaqësues të studios konsulente për hartimin e planit, përfaqësues të AKPT-së ... Më shumë>>
2017-06-08
Në vijim të Forum të Bashkërendimit të Planifikimit në Nivel Qëndror, më datë 08.06.2017, në orën 13:30 pranë Hotel Tirana u zhvillua workshopi me fokus specifik bashkërendimin të Planeve Vendore dhe Planit Kombëtar Sektorial Turistik për Alpet.Në workshop ishin prezentë përfaqësues të studiove ... Më shumë>>
2017-06-07
Më datë 7 Qershor 2017, në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, u organizua një takim me një delegacion planifikuesish nga Armenia. Në takim ishin pjesëmarrës përfaqësues të AKPT-së dhe 25 planifikues Armenë, përfaqësues të institucioneve të niveleve të ndryshme të ... Më shumë>>
2017-06-01
Më datë 1 Qershor 2017, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, organizoi një aktivitet dedikuar planifikimit të territorit dhe fëmijëve.Në rendin e ditës së aktiviteteve u vizitua Atelieja e Edukimit, pranë Galerisë Kombëtare të Arteve. Synimi ... Më shumë>>
2017-05-10
Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të ... Më shumë>>

Faqet