Lajme: Përmbledhje

Çelja e Garës me objekt “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për shtatë Bashki i ndarë në Lote

07/02/2017

Për 7 bashkitë e reja, të cilat do të inicojnë procesin e hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore - Mirditë, Pukë, Gramsh, Belsh, Këlcyrë, Përmet dhe Kolonjë është çelur ditën e sotme gara e prokurimit publik me objekt “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për shtatë Bashki i ndarë në Lote”.

Shpallje për pozicione të lira pune në projektin BRIGAID

06/02/2017

Njoftojmë se janë shpallur tre pozicione pune për ngritjen e njësisë së implemementimit të projektit “BRIGAID - BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, për 'Menaxher Projekti', 'Menaxher Finance' dhe 'Asistent Projekti'.

Gjermeni takim me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Kosovës

20/01/2017

Shqipëria dhe Kosova do të intensifikojnë bashkëpunimin e tyre me produkte konkrete në fushën e planifikimit të territorit, në nivel kombëtar e vendor, strehimit, legalizimit dhe standardeve urbane.

Qeveria financon Planet Vendore për 7 bashki

19/01/2017

7 bashki: Mirditë, Pukë, Gramsh, Belsh, Përmet, Këlcyrë, dhe Kolonjë do të mbështeten financiarisht nga Qeveria  për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore gjatë vitit 2017.

Dëgjesë Publike mbi Analizën e thelluar të gjendjes ekzistuese, Bashkia Tropojë

17/01/2017

Në ambientet e hotel Tirana, më datë 19.01.2017, ora 18:00, u mbajt dëgjesa publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Analizës së thelluar të gjendjes ekzistuese”, për bashkinë Tropojë, me intelektualë tropojanë banues në Tiranë.

Roli i komuniteteve në përgatitjen e planeve të përgjithshme vendore

16/01/2017

Ky tekst është hartuar nga Projekti PERFORM

Viti i mbarë për planifikimin në nivel vendor

13/01/2017

Më 13 janar 2016, Ministria e Zhvillimit Urban  dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, organizuan takimin iniciues për hartimin e planeve vendore për 26 njësitë vendore, plane, të cilat u mbështetën financiarisht dhe me ekspertizë teknike nga Qeveria Shqiptare, nëpërmjet Ministrisë së Zhvillimit Urban.

KKT miraton 5 planet e para vendore

29/12/2016

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sot 5 Planet e Përgjithshme Vendore të mbështetura financiarisht dhe teknikisht nga Programi për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore i USAID.

Dëgjesë publike mbi fazën e tretë të hartimit të PPV-së, bashkia Himarë

16/12/2016

Në ambjentet e bar “Ujëvara” në Borsh, më datë 09.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Himarë.

Këshilli i Ministrave miraton Planin e Përgjithshëm Kombëtar "Shqipëria 2030"

14/12/2016
Sot, datë 14.12.2016, u miratua nga Keshilli i Ministrave, Plani i  Përgjithshëm Kombëtar "Shqipëria 2030", dokumenti i parë kombëtar për planifikimin e territorit.

Faqet