Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Gjirokastër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore Z.E.1.2

Ju bëjmë me dije se Bashkia Gjirokastër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Z.E.1.2.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gjirokastër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Gjirokastër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore Z.E.1.1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Gjirokastër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Z.E.1.1.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gjirokastër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Rrogozhinë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore A41-04

Ju bëjmë me dije se Bashkia Rrogozhinë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod A41-04.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Rrogozhinë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Rrogozhinë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore A41-01

Ju bëjmë me dije se Bashkia Rrogozhinë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod A41-01.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Rrogozhinë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.