Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Vlorë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore VL.UB.2.1196

Ju bëjmë me dije se Bashkia Vlorë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod VL.UB.2.1196.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Vlorë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Elbasan: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore 11/49

Ju bëjmë me dije se Bashkia Elbasan ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 11/49.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Elbasan, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.