Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Vlorë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore VL.UB.2.1475

Ju bëjmë me dije se Bashkia Vlorë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod VL.UB.2.1475.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Vlorë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Kavajë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore FK-UB-055

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod FK-UB-055.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.