Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Trashëgimia Kulturore

Ky ligj ka për qellim shpalljen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ne territorin e Republikës se Shqipërisë.

Objekt i këtij ligji janë vlerat e trashëgimisë kulturore, parashikimi i rregullave për mbrojtjen e saj dhe detyrat e përgjegjësitë e organeve qe veprojnë ne këtë fushe.