Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Kampusi i Drejtësisë

Shtator-Nëntor 2015

Manifesto

Shqipëria, si një vend kandidat për anëtarësimin në BE, është duke bërë përpjekje të mëdha në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Ky është një moment i rëndësishëm për sistemin gjyqësor që është duke u përballur një sërë sfidash, jo vetëm në aspektin e integrimit, por në radhë të parë dhe mbi të gjitha për shkak të kërkesave të mëdha për të përmirësuar shërbimet e veta publike, për të mbrojtur interesat e qytetarëve, për të konsoliduar demokracinë e brishtë dhe përforcuar fuqinë e ligjit në Shqipëri. Dinamika e zhvillimit të vendit gjatë 25 viteve të fundit, transformimet e thella socialekonomike, procesi i gjatë dhe kompleks i tranzicionit nga më shumë se gjysmë shekulli diktaturë në një sistem demokratik, imponon vazhdimin e reformave në fushën e drejtësisë, duke synuar arritjen e standardeve të një demokracie perëndimore. Në këtë kontekst, jo vetëm që nevojiten hapesira të reja, por vlen per t’u sjellë në fokus edhe afërsia e autoriteteve më të larta juridike me mjedisin akademik. Qëllimi i Konkursit / Pyetja e Konkursit- 1. Plani i sistemimit të terrenit dhe projekt propozimi për peizazhin për territorin ekonkursit që i takon hapësirave të hapura/ parkut – shkollës – gjykatës – ndër-lidhjes me qytetin. - 2.Një projekt-propozim arkitektonik për Selinë e Re të Gjykatës së Lartë.- 3. Një projekt-propozim arkitektonik për Shkollën e Magjistraturës. 

Çmimet

Çmimi i parë

Sadar+Vuga + PRGoB R architektur

Fituesi

 

ÇMIMI I PARË 

Skuadra

Sadar+Vuga + PRGoB R architektur

Ekipi

Jurij Sadar   |  Dorian Tytymçe  |  Darja Matjasec  | Markus Krauss

Angelo Zigon  |  Ylli Karapici  | Luise Rellensmann  |  Frida Pashako

 

Booklet

Pjesëmarrësit

NFA architects - Bevk Perovic arhitekti - Atelier4

 

Supreme Court of Albania and School of Magistrates

N. Firket | R. Villa | E. Francois | M. Desvigne | M. Bevk | V. J. Perovic | J.M. Herrero | L. Nedzabala | U. Petranovic | V. Tancer | M. Usenik | I. Salord | B. Gorican | A. Eftimi | A. Eftimi | A. Premti | O. Eftimi | O. Foto

Booklet

AVAtelier + Studio VALLE

Revitalizing the past to enter the future

T. Valle | A. Vokshi | C. Valle Jr | L. Mencaroni | A. Ochoa | N. Alcocer | J. Castellitti | E. Niklison | J. Vélez | M. Suarez | M. Pretelli | G. Favaretto | M. Antonucci | M. Rossi | G. Balzarini | A. Bezzi | G. Valle

Booklet

C.Arroyo Architects + BAC Engineering + LSN + Senat Haliti

Re-designing the new HeadQuarters of the Supreme Court and School of Magistrates

C. Arroyo | V. Cerezo | J. Manzano | A. Krol | X. Aguiló | D.J. Iniesta | Y. Herraiz | S. Iasevici | P. Currás | L. Nuza | S. Haliti | A. Bllacaku | A. Pajaziti | J. Ademi | K. Ponosheci |S. Belegu

Booklet

C.Lucchin & Architetti Associati A.Rinaldo D.Varnier

Re-designing the new HeadQuarters of the Supreme Court and School of Magistrates

Claudio Lucchin | Angelo Rinaldo | Daniela Varnier | Marco Mozzarelli | Michele Capra |  Stefania Masuino | Domenico Fogaroli | Roberto Gionta | Dorina Pllumbi | Ergen Agalliu | Primo de Biasi

Booklet

ALN + STUDIOARCH 4

Supreme Court and School of Magistrate

M. Neuber | P. Rapp | K. Riedl | V. Damian | K. Köstler | P. Pasha | S. Baldon | S. Di Pisa | P. Naumburg | Gj.Dushniku | K. Cari | R. Struga | L. Cekrezi | R. Batalli | S. Lala | F. Veliu | A. Kryeziu

Booklet

Building Building + EGA + UHO Architects

The Supreme Court and The School of Magistrates

Thomas Raynaud | Elias Guenoun | Max Turnheim | Adrien Durrmeyer | Studio Rebus

Booklet

A&I Design + 3TI Progetti S.p.A. + n!studio

Re-designing the new HeadQuarters of the Supreme Court and School of Magistrates

S.Dragovoja | I.Hamitit | V.Petrinca | A.Laportella | F.Tappi | D.Pichi | D.Lambert | P.Rossi | B.Gaiani | C.Scuteri | C.Gerundino | L.Geusa | C.Baglivo | R.Mariani | S.Ferrini | V.Sansoni | G.Scaglietta | A.D.Mario | S.Balzanetti | M.Angrilli | R.Vittorini | P.Moschini | C.Battisti | E.Leonardelli

Booklet

SdARCH Trivelli & Associati + X-PLAN Studio

Re-designing the new HeadQuarters of the Supreme Court and School of Magistrates

Alessandro Trivelli | Ornella Mucaj | Silvia Calatroni | Dimitri Papa | Ardit Jonuzi | Florian Nepravishta

Booklet

Juria

Rubin Baqli

Rudin Baqli was born in Shkodra in 1970. He graduated in Law in 2000, and conducted a Master, thereafter and has been practicing since 2002. He started his career, as a lawyer, in the Directorate General of INSIG, until 2006. From 2006 to 2008, Rudin Baqli has held the office of the chief of sector of legal services, the Directorate of Legal Services at the Ministry of Education, to continue later with as the Director of Legal Services, at the same institution, until 2009. In 2009-2010, he held the office of the Director at the Directorate of Procedural, Legal and Relations with Foreign Countries, the Office of the Commissioner for Protection from Discrimination. For the period 2010-2013, Rudin was appointed as Chancellor at the Tirana District Court. He has participated in many trainings, organized locally and abroad. Currently he performs the functions as Chancellor of the Supreme Court of the Republic of Albania and has varied experiences in public administration and judicial 

Arta Dollani

After graduating in Architecture and Urban Planning at the Polytechnic University of Krakow in Poland, she worked for a long period of time in the Municipality of Tirana as urban planner, developing parallely and hereinafter the academic experience in teaching at the Faculty of Architecture. Co-designer of a considerable number of urban studies, urban requalification projects of public spaces, she also owns qualitative experience in design and implementation. Currently directs the Institute of Cultural Monuments, it is co-author of numerous projects on the restoration of monuments, and revitalization of historical and museum centers. The initiator of several partnerships with the Faculty of Architecture, Faculty of History and Philology and non-governmental organizations participating in the IPA projects in the region. The Institute she leads is the focal point of UNESCO for the declared World Heritage properties in the territory of Albania and maintains regular contacts with European institutions on exchanging parallel and successful experiences. Participant and contributor in a series of international conferences and exhibitions on preservation, revitalisation and management of cultural assets. Jury member in several international architectural competitions.

Elsie Owusu

Chartered Architect. Principal, Elsie Owusu Architects (EOA), director of ArchQuestra, UK company which promotes best of British architecture, arts and creativity in emerging economies. Honoured by Her Majesty Queen Elizabeth II: for services to architecture. UK Supreme Court: Project Architect: for arts and interiors 2006 -2009. Green Park Station: Lead master planner for award-winning transport project 2007-2011. Rapid Transit Systems & urban strategies: Ghana and Nigeria architecture and infrastructure as catalysts for economic and social development. Trustee and Board memberships: Architectural Association, RIBA National Council; Vice-chair of London School of Architecture; member, Worshipful Company of Chartered Architects

Ela Qokaj

Ela Qokaj (1975) has completed her higher studies in the University of Tirana, Faculty of Law. She has a masters degree in administrative law and she is an advocate. Her professional career starts as an advocate and legal consultant in different national and international projects, and later she becomes part of the public administration, as a lawyer. In 2006 she is appointed by the Steering Council of the School of Magistrates as Chancellor of this school. She is responsible for the financial and administrative activity of the School and she has participated in several projects on the academic and administrative activity on the training of judges and prosecutors. Her experience of several years as part of the leading structures of this School brings Mrs. Qokaj as a representative of the Magistrates’ School, in the role of the member of this prestigious jury, to select together the best architectural project to meet the school institutional needs in service of the improvement of quality of the Albanian Magistrates’ School activity.

Elisabetta Terragni

Elisabetta Terragni is a tenured Professor at City College of New York. She is a licensed architect practicing between Italy, Switzerland, Albania and the United States. Her work extends from the analysis of hand-motion to the transformation of abandoned industrial and military infrastructures. Terragni’s work raises issues of spatial and temporal discontinuities in the design of exhibitions, the conversion of abandoned sites and disused infrastructures for new public purposes. Leftovers, abandoned places, and structures that have fallen in disuse will continue to be the sites of architectural interventions, challenging imagination and sensibility, so as to avoid heavy-handed results. In a number of places, such as abandoned highway tunnels and demilitarized zones, Terragni has installed museum venues and rededicated remaining buildings by treading lightly on the ground. She has frequent consultation with private individuals and institutions regarding projects of renovation and re-adaptation like the consultancy for Trento Province in view of the development in the area around the tunnels project, 2010 to present. Since the extensive renovation project of Giuseppe Terragni’s 1937 Asilo Sant’Elia, Como, entailing an integral structural renovation and overhaul of mechanical equipment, she is frequently invited to analyze economical and technical problems of landmark buildings from 1920 to 1950.

Paolo Virmercati

Paolo joined the Grimshaw London office in 2006 after completing a Master of Advance Studies in Sustainable Urban Planning at the Accademia di Mendrisio in Switzerland and he is now an experienced member of the senior team. He has worked extensively in the infrastructure, commercial and education sectors, gaining skills on a range of projects. Paolo has been involved in a number of highly complex city and infrastructure master plan projects at Grimshaw, including the Birmingham Market City Centre Master Plan, the New Covent Garden Market regeneration project, the Tirana Master Plan and the Venice Marghera Master Plan. The New Covent Garden Market project, which provides a fruit, vegetable and flower market within a 57-acre site, seeks to condense the market activities to free up as much surplus land as possible for commercial development. This involved multiple consultations with various stakeholders and statutory bodies. In addition to a review with the client body, Grimshaw carried out detailed consultation with the Greater London Authority, Wandsworth planning department, adjoining owners and developers, market traders, local pressure groups and various other interested parties. Paolo has provided sound urban design input on national and international city centre projects concerning context, conservation, movement and the built form. His research has been recently selected and showcased at the NLA New Ideas for Housing London exhibition. Paolo’s is involved in academic research holding a lecturer position at the University of East London and at the new London School of Architecture where he leads a City Design Think Tank. He also regularly speaks at public events in the UK and internationally recently being invited to Milan (Ordine degli Architetti), Tirana (Atelier Albania), Paris (Atelier International du Grand Paris) and London (New London Architecture) to contribute to the discourse about urban development.

Jacob Voorthuis

Jacob Voorthuis (1960) teaches philosophy of the built environment at the TU Eindhoven. With a special interest in the relationship between spatial practice and design, his research is concerned with the possibility of judging designs and design decisions from the perspective of a developing ontology of use, the attempt to remodel our conception of use and the useful in design thinking. Jacob graduated in 1988 in Art History at the University of Leiden in The Netherlands, specializing in Art Theory and Aesthetics. In 1996 he defended his doctorate which attempted to confront the subject of architectural design and its role in society with philosophical analysis

Partnerët