Vendimet KKT

Për një ndryshim në Vendimi Nr. 9, datë 17.02.2016 "Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga autoritetet vendore te zhvillimit të territorit
07/06/2016
Për shqyrtimin e kërkesave për Leje Zhvilimi dhe Ndërtimi brenda Zonave të Rendësisë Kombëtare
07/06/2016
Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin "Kompleksi i ri i Stadiumit Kombëtar, Tiranë"
29/04/2016
Vendim Nr. 01, datë 25.04.2016, Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rishikimi i projektit të zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës
25/04/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban"
07/04/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për shërbimin "Kirurgji" dhe "Patologji" në spitalin e Sarandës"
07/04/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Ndërtimi i Hidrocentraleve "Kasollet e Selcës", me vendndodhje në fshatin Selcë, Njësia Administrative Gorë, Bashkia Maliq, Qarku Korçë"
07/04/2016

Faqet