Vendimet KKT

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kurbin
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Korçë
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kukës
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Divjakë
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Cërrik
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Elbasan
29/12/2016
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kuçovë
29/12/2016

Faqet