Vendimet KKT

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Skrapar
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Ura Vajgurore
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Poliçan
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Krujë
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kurbin
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Korçë
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kukës
08/02/2017

Faqet