Dt.08.02.2017 Vendim nr.3

Date: 
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Ura Vajgurore

Numri:

Nr. 3

Data:

08-02-2017

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendim nr.3 KKT dt 08.02.2017