Dëgjesë Publike mbi hartimin e Planit të Zhvillimit dhe Rregullores për PPV-në, Bashkia Mat

E premte, 9 June 2017

Më datë 09.06.2017, në orën 11:00, pranë Bashkisë Mat u zhvillua takimi mbi Planin e Zhvillimit në kuadër të hartimit të PPV-së.

 

Në takim ishin prezentë rreth 40 persona, përfaqësues të bashkisë, përfaqësues të studios konsulente për hartimin e planit, përfaqësues të AKPT-së dhe pjestarë të komunitetit.

 

Në dëgjesë u prezantua shkurtimisht një përmbledhje e Vizionit Strategjik dherendësia e zhvillimit të konsoliduar, mbrojtja e tokës bujqësore dhe mbrojtja e mjedisit.

 

Pikat ku u vendos më tepër rëndësia ishin:

 • Infrastruktura 2
 1. Akset kryesore lidhëse të Burrelit (rruga e Shkopetit dhe Rrëshenit) do të mbeten funksionale duke u përmirësuar dhe  mirëmbajtur; 
 2. Përmirësimi i rrugëve rurale;
 3. Përfundimi i unazës përreth qytetit të Burrelit.

 

 • Turizmi
 1. Krijimi i itenerareve peisazhistike
 • Transporti Publik

 

 1. Propozimi i itenerareve unazore, duke përfshirë disa njësi administrative.

 

 • Përdorimi i Tokës
 1. Konvertimet nga një sistem në tjetrin.
 2. Ndarja e territorit në 8 zona dhe në rreth 772 njësi strukturore.
 3. Rehabilitimi i zonë industriale në Komsi dhe i zonës së ish SMT-së në Burrel.
 4. Rehabilitimi i Parkut Geraldine dhe zonës përreth.
 5. Përmirësimi i aktiviteteve sportive.
 6.  Përmirësimi i zonave të banimit duke rritur hapësirat publike.

 

Në fund të prezantimit për materialin e Fazës III, të PPV Bashkia Mat, nga përfaqësuesit e bashkisë u bë dhë një prezantim i shkurtër mbi Planin Buxhetor Afatmesëm.