Bashkia Librazhd

Dt.16.01.2017 Bashkia Librazhd

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.27.01.2017 Bashkia Librazhd

Akt përputhshmërisë për dokumentet e PPV

 


 

Dt.14.12.2016 Bashkia Librazhd

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.27.12.2016 Bashkia Librazhd

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV