Ariola Gjoni

Specialiste në Sektorin e Asistencës Juridike - Drejtoria Juridike

Email: ariola.gjoni@planifikimi.gov.al

 

Znj. Gjoni ka lindur në Fier, më datë 20 korrik 1991.

Znj. Gjoni është Specialiste/Juriste pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Gjatë vitit 2016 ka kryer praktikën pranë Agjencisë së Planifikimit të Territorit, Tiranë.

Znj. Gjoni ka mbaruar studimet e larta për Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, në vitin 2012. Në 2014 ka marrë titullin Master Shkencor për “E Drejtë Publike”, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës.

Në vitin 2010 është çertifikuar për njohjen e legjislacionit mjedisor nga Qendra Rajonale e Mjedisit.

Në vitin 2015 është çertifikuar me titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.

 

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe Italiane.