Lajme: Përmbledhje

2016-12-14
Sot, datë 14.12.2016, u miratua nga Keshilli i Ministrave, Plani i  Përgjithshëm Kombëtar "Shqipëria 2030", dokumenti i parë kombëtar për planifikimin e territorit. Pas një pune të palodhur, gati dy vjeçare të stafit  të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe ... Më shumë>>
2016-12-08
Në ambjentet e bashkisë Konispol, më datë 08.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Konispol.Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga: AKPT, bashkia Konispol, studio konsulente dhe ... Më shumë>>
2016-12-08
Në ambjentet e sallës së Këshillit të bashkisë Sarandë, më datë 08.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Sarandë.Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga: AKPT, bashkia Sarandë, studio ... Më shumë>>
2016-12-07
Në ambjentet e teatrit “Petro Marko” në Vlorë, më datë 07.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Vlorë.Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga: AKPT, bashkia Vlorë, studio konsulente ... Më shumë>>
2016-12-07
Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të ... Më shumë>>
2016-12-02
Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të ... Më shumë>>
2016-11-23
Në kuadër të Menaxhimit Ndërkufitar të Ujërave në Liqenin e Shkodrës, Liqenin e Ohrit dhe Liqenin e Prespës, u mbajt takimi mes grupeve teknike rajonale, i organizuar nga GIZ. Projekti Conservation and Sustainable use of Biodiversity (CSBL) në Liqenet Shkodër, Ohër dhe Prespë e Madhe, i mbështetur ... Më shumë>>
2016-11-18
Në ambjentet e bashkisë Tiranë, më datë 18.11.2016, ora 10:00, u mbajt dëgjesa e radhës publike në kuadër të “Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor”.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin punonjës të bashkisë Tiranë, përfaqësues të AKPT-së, të studiove konsulente si edhe përfaqësues të ndryshëm nga: ... Më shumë>>
2016-11-18
Në datat 17-18 Nëntor në Leuven, Belgjikë u mbajt takimi i dytë periodik për të diskutuar mbi ecurinë e projektit BRIGAID ( Bridging the Gap for Innovations in Disaster Resilience). Ky projekt është pjesë e programit “Horizon2020” i Komisionit Europian, ku Agjencia Kombëtare e Planifikimit të ... Më shumë>>
2016-11-17
Më datë 15-17 Nëntor , pranë ambjenteve të hotel “Partner”, u organizua trajnimi me temë “Planifikimi Hapësinor Detar në Gjirin e Vlorës”, i mbajtur nga INCA (Institute for Nature Conservation in Albania).Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të AKPT-së, stafi i INCA-së dhe institucioneve të ... Më shumë>>

Faqet