Lajme: Përmbledhje

2014-09-01
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Ministrin e Arsimit dhe Sportit, revistën e Arkitekurës San Rocco dhe Universitetin EPOKA organizojnë përgjatë javës së parë të shtatorit një shkollë verore mbi potencialin e shkollave si ... Më shumë>>
2014-08-22
Ditën e sotme, datë 22 gusht 2014, Këshilli Kombëtar i Territorit vendosi miratimin e nismës së ndërmarrë nga AKPT për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të disa zonave të gjelbra të Kurorës së Tiranës dhe brezave mbrojtës të rrjetit të transportit ... Më shumë>>
2014-08-05
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në fund të muajt Qershor të çdo viti përgatit Raportin Vjetor të zhvillimit të territorit, si detyrim Ligjor, bazuar në nenin 83, të ligjit 10 119, datë 23.04.2009, “Për Planifikimin e Territorit”, i ndryshuar. Ky raport hartohet duke analizuar ... Më shumë>>
2014-08-05
 Më datë 5 Gusht në sheshin “Pavarësia” në Vlorë u zhvillua një aktivitet publik me qëllim prezantimin e projektit të zbatimit të Vijës Bregdetare të Vlorës nga studio belge XDGA. Në aktivitet ishin të pranishëm Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina ... Më shumë>>
2014-08-02
Vizioni i Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe vizioni i Qeverisë që Vija Bregdetare e qytetit të Vlorës të kthehet në një zonë të rendësishme rekreative, për t’i dhënën asaj mundësinë të kryesojë hierarkinë e turizmit bregdetar urban në rajon, shumë shpejt do të fillojë të ... Më shumë>>
2014-07-31
Më datën 31 Korrik 2014 u miratua në seance plenare nga 82 deputetë të Parlamentit , projekt-ligji për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit.Tani Ligji për ZHvillimin e Territorit është më i qartë, i lehtesuar nga procedurat dhe me koncepte të reja dhe të qarta se si duhet të jetë korniza ... Më shumë>>
2014-07-29
                         Pjesëmarrje në raportimin për 300 ditët e para të qeverisjes së Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit:Më datë 29 korrik, në orën 10:00 u zhvillua në Pallatin e Kongreseve prezantimi i Raportit Publik për ... Më shumë>>
2014-07-23
Projekti “Ripërtëritje Urbane” inciuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në bashkëpunim me projektin PLGP të USAID përzgjodhi katër projektet fituese, të cilat do të mbështeten më tej si dhe dy projekte dytësore që do të shërbejnë si raste studimore në konferencën e fundshtatorit ... Më shumë>>
2014-07-11
Në këtë event morën pjesë institucione shtetërore dhe private me fokus në krijimin e të dhënave gjeohapësinore.Në fokus të konferencës ishte krijimi, zhvillimi dhe funksionimi i Sistemit Shqiptar të Pozicionimit Global (AlbPos), duke e trajtuar si një risi në fushën e ... Më shumë>>
2014-07-08
Në kuadër të përgjegjësive që AKPT-ja ka si autoritet kombëtar në fushën e Planifikimit të Territorit në bashkërendimin horizontal dhe vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare dhe atyre vendore të planifikimit, me synim harmonizimin e trajtimit të çështjeve të rëndësisë kombëtare e vendore në këtë ... Më shumë>>

Faqet