Lajme: Përmbledhje

2017-10-14
Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, i evidentuar si projekti i novacionit u prezantua në Konferencën Ndërkombëtare të Inxhinierisë së Ndërtimit, organizuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Universiteti Politeknik i Prishtinës ... Më shumë>>
2017-10-13
Më datë 13 Tetor 2017, në qytetin e Përmetit u mblodh për herë të parë Forumi i parë mbi “Zhvillimin e qëndrueshëm të Rajonit të lumit Vjosë”, organizuar nga AlbKonfindustria në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.Qëllimi i ... Më shumë>>
2017-10-12
Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” pjesë e programit ‘Horizon2020’ të Komisionit Europian, u prezantua me datë 12.10.2017 në seminarin e zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) me ... Më shumë>>
2017-09-22
Bashkia Gramsh, më datë 22.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e dytë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Gramsh, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe intelektualë të ... Më shumë>>
2017-09-21
Bashkia Këlcyrë, më datë 21.09.2017, ora 12:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Këlcyrë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë ... Më shumë>>
2017-09-21
Bashkia Përmet, më datë 21.09.2017, ora 10:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Përmet, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe ... Më shumë>>
2017-09-20
Bashkia Kolonjë, më datë 20.09.2017, ora 12:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Kolonjë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë ... Më shumë>>
2017-09-20
Bashkia Belsh, më datë 20.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e dytë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë Belsh.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Belsh, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë Belsh dhe ... Më shumë>>
2017-09-15
Bashkia Mirditë, më datë 15.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e parë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Mirditë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe intelektualë të ... Më shumë>>
2017-09-14
Bashkia Pukë, më datë 14.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e parë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë Pukë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Pukë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe intelektualë të ... Më shumë>>

Faqet