Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Planet e Përgjithshme Vendore: Tryeza e dytë mbi zbatimin e Planeve të Përgjithshme Vendore nëpërmjet Planeve të Detajuara Vendore

Në datën 15 Nëntor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit së bashku me USAID, nëpërmjet projektit për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore, organizuan tryezën e dytë mbi zbatimin e Planeve të Përgjithshme Vendore nëpërmjet Planeve të Detajuara Vendore.

Qëllimi i kësaj tryezave ishte:

  • Prezantimi i shembujve dhe eksperiencave të mëparshme të hartimit të Planeve të Detajuara Vendore

  • Prezantimi i eksperiencave të disa prej bashkive që me mbështetjen e projektit të USAID po hartojnë e studimeve të mundshmërisë (feasibility).

  • Ofrimi i mundësive për pyetje dhe përgjigje mbi vështirësitë që bashkitë hasin në zbatimin e PPV nëpërmjet PDV

Morën pjesë në këtë tryezë përfaqësues të bashkive në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, të cilët në seksionin e dytë të tryezës zhvilluan edhe një seri diskutimesh me pyetje përgjigje.

Shoqërimi i PDV me studime mundshmërie është një avantazh i madh për bashkitë të cilat mund të shfrytëzojnë potencialet financiare të gjeneruara nga zhvillimi për zgjerimin e të ardhurave, përmirësimin e infrastrukturave e shërbimeve publike si dhe promovimin e zhvillimit ekonomik lokal.

Leksion i Hapur me GIZ për Kodin e Ndërtimi në THETH dhe Udhëzuesin Prakik të Fshatrave të Bregdetit të Himarës

Në datën 14 Nëntor, ora 17:30, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit së bashku me GIZ - The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, në kuadër të Programit “100 Fshatrat”, organizojnë Leksion të Hapur mbi prezantimin e:

  1. Udhezuesit mbi trashëgiminë ndërtimore në Theth;
  2. Udhezuesit praktik për mbrojtjen dhe ruajtjen e banesave tradicionale në fshatrat e bregdetit të Himarës

Prezantimet do të realizohen nga ekspertet që kanë punuar për hartimin e tyre.

Qëllimi kryesor i këtij Leksioni është për t’i ardhur në ndihmë procesit të punës kërkimore dhe praktike të Grupeve në Akademisë 100+ Fshatrat.

Në këtë Leksion të Hapur, do të jenë të ftuar të gjithë grupet e punës, të plota, por edhe studentë e profesionistë të tjerë të interesuar.

Besojmë se prezantimi i ketyre dy dokumenteve dhe puna e bërë për hartimin e tyre do të jenë burim frymëzimi për punën e grupeve të Akademisë 100+ Fshatrat dhe jo vetëm

Akademia 100+ Fshatrat: Workshopi #2 i Adakemisë 100+ Fshatrat

Në datën 9 Nëntor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në kuadër të Programit “100 Fshatrat”, organizoi workshopin #2, me pjesëmarrjen e 8 grupeve të punës nga Universiteti Polis, përfaqësues të institucioneve publike pjesë e Programit 100 Fshatrat, akademikë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tiranës, Universiteti i Durrësit, Dega Marketing, si edhe ekspertë të tjerë të ftuar për të dhënë kontributin e tyre për modelet e zhvillimit të 100+ fshatrave.

Workshopi #2 i Akademisë 100+ Fshatrat erdhi në vijim të bashkëpunimit me Universitetin Polis, nisur në muajin Shtator 2018, për hartimin e modeleve të zhvillimit të rreth 40 fshatrave, të grupuara në 8 lote.

Objektivi kryesor i këtij workshopi ishte njohja me draftet e para të modeleve të zhvillimit të fshatrave dhe projekt-propozimet konkrete, dhe po ashtu konsultimi tematik i tyre me të gjithë aktorët pjesëmarrës.

Krahas prezantimeve, u zhvilluan edhe tryeza të rrumbullakëta për diskutime sipas temave të veçanta, me kontributin e specialistëve të fushave nga institucionet publike përkatëse dhe universitetet.

Temat kryesore që u diskutuan ishin:

  • Kultura / Etnografia / Historia
  • Natyra / Mjedisi
  • Ekonomia / Turizëmi / Marketingu
  • Bujqësia-Blegtoria / Produktet Lokale / Ushqimi

Workshopi #3 për 8 lotet e bashkëpunimit me Universitetin Polis pritet të zhvillohet në datën 7 Dhjetor.

Akademia 100+ Fshatrat: Dëgjesa në terren për draft modelet e zhvillimit

Duke filluar nga data 27 Tetor dhe për dy javë në vazhdim, në 60 fshatra, pjesë të akademisë 100+ Fshatrat, do të zhvillohen dëgjesa me banorët e zonës me qëllim prezantimin e draft modeleve të zhvillimit dhe projekt-propozimet konkrete.

Takimet do të zhvillohen nga grupet e punës përkatëse për cdo LOT dhe do kenë një kalendar si më poshtë:

LOT 6

Shesh – 2 Nëntor

Pezë – 2 Nëntor

Pëllumbas – 3 Nëntor

Shëngjergj – 4 Nëntor

LOT 7

Marikaj – 30 Tetor

Laknas – 31 Tetor

Prezë – 5 Nëntor

Radë – 7 Nëntor

LOT 8

Gërmenj – 27 Tetor

Vilë Bashtovë – 28 Tetor

Karpen – 29 Tetor

Gjepalaj – 30 Tetor

Metallaj – 30 Tetor

Shënavlash – 31 Tetor

LOT 9

Dardhë – 5 Nëntor

Rrajcë – 7 Nëntor

Gjinar – 8 Nëntor

Shushicë – 9 Nëntor

LOT 10

Seferan – 5 Nëntor

Kozarë – 6 Nëntor

Malas Breg – 7 Nëntor

Shtërmen – 8 Nëntor

Pajovë – 9 Nëntor

LOT 11

Sotirë – 5 Nëntor

Kapinovë – 7 Nëntor

Blezenckë – 8 Nëntor

Roshnik – 9 Nëntor

LOT 12

Zvirinë – 28 Tetor

Zaroshkë – 29 Tetor

Gurras – 30 Tetor

Tushemisht – 31 Tetor

Lin – 1 Nëntor

LOT 13

Drenovë – 29 Tetor

Boboshticë – 30 Tetor

Dardhë – 31 Tetor

Voskopojë – 1 Nëntor

LOT 17

Peshtan – 1 Nëntor

Peshtan – 2 Nëntor

Maleshovë – 3 Nëntor

Kosinë – 4 Nëntor

Leusë – 5 Nëntor

LOT 18

Dhoksat – 2 Nëntor

Dhoksat – 3 Nëntor

Zhulat – 4 Nëntor

Nivicë – 5 Nëntor

Roshnik – 7 Nëntor

LOT 19

Labovë – 3 Nëntor

Nepravishtë – 4 Nëntor

Antigone – 5 Nëntor

Sotirë – 6 Nëntor

LOT 21

Lukovë – 27 Tetor

Vuno – 28 Tetor

Kuç – 29 Tetor

Kuç – 30 Tetor

Dhërmi – 31 Tetor

LOT 22

Mesopotam – 10 Nëntor

Rusan – 10 Nëntor

Çukë – 11 Nëntor

Mursi – 11 Nëntor