Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Kavajë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore G5-A41-04

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajëka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod G5-A41-04.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Shkodër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore SH018/1.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkoder ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH018/1.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkoder, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Konispol : Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore KO.UB.2.236

Ju bëjmë me dije se Bashkia Konispol ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KO.UB.2.236.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Konispol , ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.