Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Shkodër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore SH010.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkodër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH010.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkodër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Vlorë: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore OR.UB.3.722

Ju bëjmë me dije se Bashkia Vlorë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod OR.UB.3.722.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Vlorë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Vau i Dejës: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore BU-UB-544

Ju bëjmë me dije se Bashkia Vau i Dejës ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod BU-UB-544.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Vau i Dejës, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Vau i Dejës: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore BU-UB-538

Ju bëjmë me dije se Bashkia Vau i Dejës ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod BU-UB-538.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Vau i Dejës, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.