Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Kamëz: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/347

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kodd KZ_UB_A2_14/347.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në 
info@planifikimi.gov.al