Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Tiranë: Botim i Draft PDV-së për Njësinë Strukturore TR/462_1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/462_1.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al

Bashkia Tiranë: Botim i Draft PDV-së për Njësinë Strukturore TR/462

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/462.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al