Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Udhëzim nr.2 i Ministres Gjermeni për zbatimin e Planeve të Përgjithshme Vendore

Ministrja Gjermeni ka nxjerrë një udhëzim të dytë mbi zbatimin e Planeve të Përgjithshme Vendore, i cili shpjegon hyrjen në fuqi të tyre dhe veprimtarinë e bashkive në periudhën e ndërmjetme nga miratimi final në Këshillin Kombëtar të Territorit deri në botimin e plotë të dokumentacionit të miratuar në Regjistrin e Integruar të Territorit.

Udhëzimin nr 1, datë 16.03.2017 dhe Udhëzimin  nr.2, datë 14.04.2017 gjenden këtu : 

Udhëzim nr.1 datë 16.03.2017

Udhëzim nr.2 datë 14.04.2017

Njoftim mbi aksesin dhe përdorimin e Regjistrit të Integruar i Territorit (RIT)

Njoftim mbi aksesin dhe përdorimin e Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit (RKPT) dhe sistemit e-Planifikimi

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) ju njofton se statusi i Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit (RKPT) ështe aktiv vetëm për vijimin e procedurave të botimit të materialeve sa i përket 16 Bashkive që po hartojnë Planet e Përgjithshme Vendore, si dhe atyre bashkive që kanë ndërmarrë nisma për Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.

Sjellim në vëmendje se, procesi i nisjes, konsultimit, bashkërendimit dhe miratimit të dokumentave të Planeve të Detajuara Vendore tashmë realizohet vetëm nëpërmjet sistemit e-Planifikimi.

Për aksesimin e secilës prej platformave, çdo user duhet të lidhet fillimisht me VPN-in (nëpërmjet username dhe password që zotëron nga  AKSHI), e më pas të aksesojë nëpërmjet kredencialeve të vëna në dispozicion nga AKPT.

Vlen për t’u theksuar se kredencialet e aksesimit të RKPT dhe sistemit e-Planifikimi janë të ndryshme, pasi vetë platformat operojnë si të pavarura nga njëra – tjetra.

Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në: info@planifikimi.gov.al

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!

KKT miraton Planin Vendor për bashkitë Tiranë, Përrenjas e Dibër

Këshilli Kombëtar i Territorit nën drejtimin e Kryeministrit, Edi Rama miratoi sot, Planin e Përgjithshëm Kombëtar të 3 bashkive: Tiranë, Dibër dhe Përrenjas, duke e çuar kështu në 19 numrin e bashkive që kanë të miratuar planet e tyre vendorë.

Kryeministri Rama në fjalën e tij i cilësoi Planet e Përgjithshme Vendore si një moment të rëndësishëm për të gjitha bashkitë që hyjnë në rrugën e qytetërimit europian për vizionin urban të së ardhmes.

Përmes Planit të Përgjithshëm që miratojmë sot (Tr 030), pas disa vitesh, Tirana do të jetë kryeqyteti me hapësirën më të madhe për këmbësorët në Europën Juglindore.  Plani i vjetër  parashikonte një Tiranë me një popullsi më të madhe se popullsia e Shqipërisë, por nuk parashikonte shërbime të tjera përveçse shërbime në qendër të Tiranës. Një dokument i spekulimit imobilar, më irracional që besoj mund të gjendet në historinë e Europës. Dhe fatmirësisht ky dokument nuk u vu dot në jetë dhe sot merr jetë një model krejtësisht i ri,  i ndërhyrjeve të mirëmenduara. Një plan që ndryshe nga planet klasike, është një adoptim i inteligjencës së territorit duke shfrytëzuar më së miri potencialet  e territorit dhe duke mirëkuptuar traditën, kohën e zhvillimit dhe mendësinë në këtë territor. Është një plan për qytetin dhe për 1 milion e 500 mijë qytetarët e vitit 2030”, deklaroi Kryeministri.  

Ministrja e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni, duke folur për ecurinë e hartimit dhe miratimit të Planeve të Përgjithshme Vendore theksoi se deri në fund të këtij viti 43 bashki nga 61 do të kenë të miratuara PPV, të cilat garantojnë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit të këtyre bashkive, në respektim dhe mbrojtje të tokës, mjedisit dhe trashëgimisë kulturore, i ofrojnë qytetarëve dhe sipërmarrësve siguri dhe rritje të vlerës së investimit për qytetarët dhe sipërmarrësit.

“Këto instrumenta vendorë mbartin mendimet e qytetarëve, grupeve të interesit, ekspertëve të huaj dhe vendas, botës akademike, të cilët ishin pjesë e këtij procesi prej nga fillimi”, tha Ministrja Gjermeni.

Kryebashkiaku Veliaj pak përpara miratimit të PPV për Tiranën nënvizoi se pavarësisht se ky plan u puna dhe u miratua në një kohë rekord, pas më shumë se 100 seancash dëgjimore, nuk do ta humbë cilësinë, edhe gjatë zbatimit të tij.

Plani i Përgjithshëm Vendor për bashkinë Tiranë u hartua nga UNLAB, Stefano Boeri Architetti, IND në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.

Ky plan sugjeron zhvillimin e planeve specifike të sektorit për projekte si:

  • Projekti strategjik 01 – Metrobosco : Arritja e një rripi prej 2 milionë pemësh përreth qytetit, që do të bëjnë të mundur bllokimin e shfrytëzimit te tokes dhe krijimin e nje unaze me pyje produktive, parqe te pyllezuara dhe pyjeve per natyralizim.
  • Projekti strategjik 03 – Unaza e dytë dhe e katërt të gjelbra : Arritja e dy unazave te gjelbra dhe te qenndrueshme, parqeve lineare dedikuar kembesoreve, ciklizmit dhe levizshmerise se bute (soft-mobility).
  • Projekti strategjik 04 – Parku i Botes i ri dhe bulevardi : Arritja dhe perforcimi i palces se metropolitkaleidoskopik duke zgjeruar Bulevardin Deshmoret e Kombit deri tek Parku i Botes.
  • Projekti strategjik 05 – Korridoret blu dhe të gjelbër : Transformimi i rrjedhes se ujit - edhe kur ato rrjedhin ne pjesen e brendshme te qytetit - ne korridoret ekologjike te rigjenerimit dhe biodiversitetit.
  • Projekti strategjik 07 – Një rrjet i ri dhe i gjerë i shkollave të hapura – qyteti publik : Arritja e nje rrjeti te ri dhe shkollave te hapura, te cilat do te jene te hapura ne cdo ore te dites dhe nates dhe do te sherbejne si vende qendrore dhe qendra qytetare ne lagje.
  • Projekti strategjik 08 – Ruajtja e trashëgimisë së shekullit të XX : Atribuon ndertesave qe kane deshmuar historine intensive gjeopolitike te shekullit XX nje vlere te trashegimise kolektive, te cilat do te respektohen dhe theksohen.
  • Projekti strategjik 09 – Korridore bujqësore dhe tregje për fermerët : Forcimi i i funksionit bujqesor ne luginen e lumit Erzen dhe luginave te degeve te tij duke krijuar nje rrjet te perhapur te agroturizmit, fermet, dhe vendet e prodhimit
  • Projekti strategjik 10 – 11 – Sistemi i lëvizshmërisë : Arritja e nje rrjeti te shpejte te hekurudhor duke lidhur qendren e qytetit me aeroportin dhe portin. Plotesimi i rrjetit te transportit publik ne qendren e qytetit me nje Linje Rrethore pergjate Unazes se Katert dhe linjes se transportit publik pergjate Bulevardit Deshmoret e Kombit.
  • Projekti strategjik 12 – Tirana për të gjithë - Qytet i Aksesueshëm : Realizimi i nje metropoli te qendrueshem per te gjithe - sidomos per qytetaret e ndjeshem (te moshuarit, femijet, njerezit me aftesi te kufizuara). Stimulon mobilitetin e perbashket (biciklete, makine, etj) dhe menyra transporti te qendrueshme (elektrike dhe transportuesit hibride) ne menyre qe te sigurojne nje levizshmeri ekologjike per qytetaret.
  • Projekti strategjik 13 – Korridori energjitik : Realizimi pergjate lugines Elbasan-Krrabe nje sistem te integruar prodhimi bujqesor,magazinim dhe shperndarja e energjive te rinovueshme.Për përmbushjen e këtyre objektivave në 15 vite propozohen 13 projekte strategjike të zbatueshme në afatin e shkurtër, të mesëm dhe tëgjatë, si dhe 30 politika të përgjithshme, të bazuara në 5 sisteme metabolike (mjedis, infrastrukturë, hapësirë urbane, bujqësi dhe ujë.

Lancohet botimi në shqip i axhendës së re urbane, Gjermeni: Orienton zhvillimin e qyteteve

Pak muaj pas miratimit në Konferencën e Kombeve të Bashkuara mbi Strehimin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm Urban (Habitati III) në Quito, (Equador), Ministria e Zhvillimit Urban në bashkëpunim me UN Habitat 3, lancuan  botimin në gjuhën shqipe të Axhendës së Re Urbane.

Ceremonia e lancimit të dokumentit të rëndësishëm u konceptua në formën e një mëngjesi pune (Urban Breakfast-Good Morning Tirana), me pjesëmarrjen e Ministres së Zhvillimit Urban, znj.Eglantina Gjermeni, Ministrit për Çështjet Vendore, z. Eduard Shalsi,  zv.Sekretari i Përgjitshëm i Habitat III,  z. Kumaresh Misra, Drejtorja Ekzekutive e PNUD në Shqipëri, znj. Limaya Eltayeb si dhe përfaqësues të institucioneve të linjës, partnerëve ndërkombëtare, medias e shoqërisë civile.

Ministrja Gjermei në fjalën e saj, e cilësoi Axhendën Urbane një platformë që përcakton parimet dhe angazhimet për një zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të qyteteve.

“Axhenda që ne sjellim sot të përkthyer në gjuhën shqipe është një dokument orientues për shtetet anëtare në hartimin e politikave kombëtare gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, që ju përgjigjen nevojave të qytetarëve për zhvillim të balancuar social dhe ekonomik,  përmirësimin e funksionalitetit të qyteteve si hapësira të shfrytëzueshme dhe miqësore për të gjithë grupëmoshat”, tha Ministrja Gjermeni.

Duke prezantuar reformat e ndërrmarra nga Qeveria në këto katër vite në fushën e zhvillimit urban, në sektorë si planifikimi, legalizimi, strehimi apo Rilindja Urbane, Ministrja Gjermeni bëri me dije se së shpejti do të miratohet ligji i ri i strehimit social, nëpërmjet të cilit rritet numri i programeve e kësisoj edhe i përfituesve në rradhët e familjeve në nevojë.

“Zhvillimin urban nuk e kemi parë asnjëherë si një proces më vete dhe të izoluar nga zhvillimi social dhe ekonomik, por një platformë të gjallë ku çdo vendimmarrje e pamenduar apo çdo veprim i paligjshëm mund të rezultojë në cenim të aseteve të përbashkëta”, deklaroi Ministrja.

Përfaqësuesi i lartë i UN Habitat III, z. Mistra duke përshëndetur takimin, theksoi se, duke ritrajtuar mënyrën se si janë planifikuar, financuar, zhvilluar, qeverisur dhe menaxhuar qytetet dhe vendbanimet, Agjenda e Re Urbane do të ndihmojë për t'i dhënë fund varfërisë dhe urisë në të gjitha format dhe dimensionet e saj; do të zvogëlojë pabarazitë; do të nxisë rritjen ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme; do të arrijë barazinë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha grave dhe vajzave, me qëllimin që ato të japin sa më të plotë kontributin e tyre për zhvillimin e qëndrueshëm; do të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve; do të nxisë aftësitë ripërtëritëse; dhe do të mbrojë mjedisin.

Më tej, në një diskutim të hapur mbi prioritetet që Axhenda e Re Urbane orienton, pjesëmarrësit këmbyen informacion për secilën prej shtyllave kryesore që kjo axhendë përfshin.