Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Aktivitet për Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve

Me datë 1 Qershor 2017, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, organizoi një aktivitet dedikuar planifikimit të territorit dhe fëmijëve.

Në rendin e ditës së aktiviteteve u vizitua Atelieja e Edukimit, pranë Galerisë Kombëtare të Arteve. Synimi i vizitës ishte njohja e fëmijëve nëpërmjet pikturës me qytetin ku jetojnë dhe me parimet bazë të planifikimit të një hapësire. Aktiviteti u kurorëzua me vendosjen në një telajo të vetme të qytetit të së ardhmes, nga sytë e fëmijëve nëpërmjet mediumit të pikturës.

Njoftim për takimin e Parë të FBPQ-së për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial të Alpeve.

Me datë 10 Maj 2017, do të zhvillohet takimi i Parë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Qendror (FBPQ)  për Planin Kombëtar Sektorial (PKS) në fushën e turizmit për Rajonin e Alpeve shqiptare. Plani i Alpeve është plan rajonal i organizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit luan rol kordinues dhe monitorues.

Nisma për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial është miratuar me vendim KKT-je për zhvillimin e fushës së turizmit për rajonin e Alpeve Shqiptare në mënyrë të qendrueshme dhe të kontrolluar. Synimi i planit është evidentimi i vlerat natyrore dhe të shtuara, kërkimi i një strategjie veprimi e cila do të përcaktojë mënyrën optimale të zhvillimit të rajonit nëpërmjet zhvillimit të qendrueshëm të turizmit, përdorimit racional të territorit dhe burimeve e pasurive të tij me fokus të vecantë kujdesin për ekosistemet.

Takimi i FBPQ-së organizohet nga Agjencia Kombëtare e Planifkimit të Territorit për të mbledhur për herë të parë institucione të nivelit qendror dhe atij vendor. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve. Forumi është një mekanizëm që synon të nxisë diskutimet strategjike mes anëtarëve të tij, të cilët përfaqësojnë politikat e disa institucioneve në nivele të ndryshme, për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit.

10 Konkurse për Shqipërinë e territorit të planifikuar

Çështja e planifikimit të territorit të Shqipërisë nuk shihet e shkëputur nga çështja e zhvillimit ekonomik e social. Për këtë arsye, dy vjet më parë Atelier Albania organizoi 10 konkurse ndërkombëtare me pjesëmarrje të arkitektëve shqiptarë e të huaj, të cilët bashkëpunuan e konkurruan mes tyre për shpalosjen e vizioneve më të mira, për tematika të rëndësishme të zhvillimit urban në Shqipëri.

Të tilla ishin: Konkursi për Vijën Bregdetare të Vlorës, për Rivierën e Duranën, për Ishullin e Osumit, për Qytetin Studenti e Parkun e Liqenit, për Kampusin e Drejtësisë e Kuartetin e Kulturës, për Baipasin e Gjirokastrës dhe Parkun e Besimit. U prodhuan ide, diskutime e debate, e çka vlen mbi të gjitha, prodhuan njohuri e qasje që mund të përdoren lokalisht nga aktorët përgjegjës, për të zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme territorin tonë të brishtë. Pas konkurseve, të gjitha idetë tanimë janë përmbledhur në disa botime, të cilat janë një bazë e mirë për të gjithë aktorët, lidhur me zhvilimin e zonave të ndryshme në vend.  Këto botime  vijnë si bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit.

ATELIER ALBANIA u krijua 3 vjet më parë,  falë ndihmës shumë të çmuar të Qeverisë Holandeze dhe personalisht të ish-ambasadorit, i cili në traditën më të mirë të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës ka qenë qysh në sekondën e parë i disponueshëm për të dhënë mbështetjen e domosdoshme që kjo atelie të lindë si pikë takimi. Si e tillë ajo i krijon mundësi gjithë aktorëve të rinj në këtë fushë, planifikuesve të rinj, arkitektëve të rinj, pra, gjithë burimeve njerëzore të vendit, që të zhvillohen duke u bërë pjesë e këtij procesi. Për këtë arsye është konceptuar si një hapësirë e pakufishme.

AKPT komunikon publikisht projektin BRIGAID, pjesë e programit Horizon2020

Ministrja e Zhvillimit Urban, znj. Eglantina Gjermeni, mori pjesë sot, në takimin e parë kombëtar mbi krijimin e rrjetit të bashkëpunëtorëve “BRIGAID”, organizuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit,  në bashkëpunim me Ambasadën e Vendeve të Ulta në Tiranë.

Qëllimi i projektit “Brigaid” është përthithja e ideve inavative mbi tre komponetë kryesorë të ndryshimeve klimatike si: përmbytjet, thatësirat dhe moti ekstrem, një nismë kjo që lidh inovatorët, kërkuesit, akademinë, njerëzit me ide, me institucionet, nëpërmjet disa produkteve që japin zgjidhje praktike e të shpejta në situatat e katastrofave.

Në fjalën e saj, Ministrja Gjermeni u shpreh se, në këtë mandat të parë qeverisës reformat që janë ndërmarrë në kuadër të planifikimit kombëtar dhe vendor apo dhe zbatimit të projekteve konkrete siç është dhe rasti i Projektit BRIGAID, formësojnë vizionin “Shqipëria 2030”. Konkretisht, të tre planet kombëtare të miratuara tashmë prej mëse një viti, ofrojnë piketat për hartimin e projekteve konkrete strategjike, që garantojnë menaxhimin racional të tokës dhe burimeve natyrore, si dhe harmonizimin e të gjithë faktorëve që ndikojnë në jetën social-ekonomike të qytetarëve. Sipas saj, qoftë tre planet kombëtare, si dhe planet vendore që brenda vitit 2017 do të jenë të hartuara për 43 bashki dhe brenda vitit 2018, ne angazhohemi ta përmbyllim këtë proces edhe për 18 bashkitë e tjera, përcaktojnë qartazi zhvillimin që do të marrë territori në 15 vitet e ardhshme në shërbim të rritjes së sektorëve kryesorë të ekonomisë kombëtare si turizmi, bujqësia, energjitika, transporti.

Për të mos e lënë hartimin e instrumenteve të planifikimit vetëm në nivel kombëtar kjo Qeveri ndërmori dhe një tjetër nismë që i vjen në ndihmë bashkive për të pasur të hartuar dhe miratuar planet e tyre vendore.

Gjithashtu këto instrumente shërbejnë si amortizator për të minimizuar faktorërt që sjellin ndryshimet klimatike si erozioni, eficienca e energjisë apo emetimet e dioksidit të karbonit për lëvizjet alternative.

Ndër të tjera këto plane kanë të inkorporuar edhe instrumente të rëndësishme që garantojnë mbrojtjen e mjedisit me fokus të veçantë zonat e mbrojtura, kohezionin social dhe zhvillimin e integruar urban dhe rural.

Aktualisht sipërfaqja e zonave të mbrojtura të Shqipërisë është 15% e territorit kombëtar. Gjithashtu Shqipëria bën pjesë në korridorin e Gjelbërt Europian ndaj dhe përgjegjësia jonë për ruajtjen dhe promovimin e këtyre artifakteve natyrore është akoma më e madhe. Ndaj dhe përfshirja e ndryshimeve klimaterike në instrumentat e planifikimit dhe politikave të zhvillimit urban është një komponent i rëndësishëm për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm mjedisor, social dhe ekonomik të vendit.

“Duke e parë edhe në këtë aspekt, ky projekt do të jetë edhe një vlerë e shtuar për të gjithë instrumentat e planifikimit në rang kombëtar dhe vendor”,  u shpreh znj. Gjermeni.

E pranishme në këtë takim, ishte edhe Ambasadorja e Vendeve të Ulëta në Tiranë, znj. Dewi Van De Weerd.