Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

KKT miraton Planet e Përgjithshme Vendore për 7 bashki, të financuara nga Qeveria

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sot 7 Planet e Përgjithshme Vendore të mbështetura financiarisht nga qeveria shqiptare, për bashkitë Shkodër, Lezhë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë, Sarandë dhe Konispol. Nga 44 bashki të cilat kanë filluar procesin e hartimit të PPV-ve, 26 prej tyre i kanë miratuar planet në KKT.

Angazhimi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, përtej ofrimit të mbështetjes teknike dhe financiare për këto bashki, në hartimin e planeve vendore, me instrumente planifikimi që shërbejnë si udhërrëfyes të zhvillimit urban, investimeve dhe ndërtimit , qëndron edhe në krijimin e një platforme komunikimi me qytetarët dhe grupet e interesit, duke i bërë pjesë të vendimmarrjes për zhvillimin e bashkisë ku jetojnë. Plani i Përgjithshëm Vendor siguron një zhvillim të qëndrueshëm të territorit, respektim dhe mbrojtje të tokës me vlera natyrore, bujqësore, kulturore.

Procesi i hartimit të planeve, gjatë rrugëtimit të tij, ka marrë kontributin, me komentet dhe sugjerimet, jo vetëm nga palët e përfshira në këtë proces, por edhe nga të gjithë ministritë e prekura nga plani, nga agjencitë qendrore dhe rajonale, nga forumet këshillimore të mbledhura vullnetarisht pranë çdo bashkie hartuese të planit, si edhe nga banorët të cilët preken drejtpërdrejt nga mbarëvajtja dhe hartimi i drejtë i planeve.

7 Planet e Përgjithshme Vendore, të miratuara ditën e sotme, kanë  nisur procesin e hartimit të tyre, në Janar të vitit 2016, së bashku me 19 bashki të tjera, të mbështetura financiarisht dhe me asistencë teknike nga Qeveria Shqiptare. Të miratuara në Këshillin Kombëtar të Territorit janë edhe 5 planet e mbështetura finaciarisht dhe teknikisht nga USAID (Fier, Lushnje, Berat, Kuçovë dhe Elbasan) si edhe 14 plane të mbështetura nga Qeveria Shqiptare, të miratuara në fillim të vitit 2017 (Krujë, Kurbin, Dibër, Kukës, Divjakë, Gjirokastër, Skrapar, Ura Vajgurore, Poliçan, Librazhd, Cërrik, Prrenjas, Korçë dhe Tiranë).

Në proces miratimi janë 5 Plane të Përgjithshme Vendore, të mbështetura nga Qeveria Shqiptare (Durrës, Shijak, Vorë, Pogradec dhe Kavajë). Në proces hartimi janë 5 plane të mbështetura nga

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal i Qeverisë Zviceriane (Malësi e Madhe, Mat, Tropojë, Vau Dejës dhe Klos) dhe 7 Bashki të mbështetura nga Qeveria Shqiptare (Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh, Përmet, Kolonjë dhe Këlcyrë)

Gjatë vitit 2018-2019 pritet financimi për të filluar procesin e hartimit të planit edhe për 17 bashkitë e mbetura.

Pjesëmarrje në Konferencën e përvitshme të 30-të nga AESOP, Portugali

Më datë 11-14 Qershor 2017 është organizuar Konferenca e përvitshme e 30-të nga Shoqata e Shkollave Europiane të Planififikimit (AESOP). Këtë vit konferenca u organizua në Lizbonë, Portugali me temë “Hapësirat e dialogut për vende me dinjitet: Edukimi i dimensionit europian të planifikimit”.

Qëllimi i konferencës është nxitja e debatit dhe kërkimi i rrugëve për një të ardhme progresive me një territor më pak të urbanizuar dhe që mund të përballojë rritjen e popullsisë, ndryshimet sociale, trendet ekonomike  komplekse dhe ndryshimet klimaterike. Platforma e diskutimit përfshin rritjen e mirëqënies së njerëzve, promovimi i përqasjeve të integruara dhe fleksibël të planifikimit, nxitja e bashkëpunimit në menaxhimin urban dhe mjedisor, etj.

Znj. Anisa Qorri, drejtore e Planifikimit Kombëtar pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, mori pjesë në konferencë për të prezantuar punën e Agjencisë dhe për të përshkruar situatën aktuale të proceseve të planifikimit të territorit në Shqipëri.  

Nga metabolizmi urban drejt instrumentave të planifikimit territorial

Praktikat e zbatuara gjatë 25 viteve të fundit në Shqipëri kanë sjellë një rezultat negative të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit. Kombinimi i këtyre praktikave më faktorë socialë apo ekonomikë kanë sjellë rritjen e zhvillimeve informale, përdorimin e gabuar të tokës dhe degradimin e burimeve natyrore. Kjo situatë solli nevojën për një studim metabolik urban, e cila duhej të ishte në nivel rajoni për të kryer një identifikim të plotë të çështjeve problematike. Kjo lloj mënyre studimi duhet të përdoret edhe në planet kombëtare edhe në ato rajonale dhe urbane.

Drejt një kohezioni territorial me Planin e Përgjithshëm Kombëtar, për Shqipërinë 2030

Prezantimi jep fillimisht situatën para hartimit të PPK-së dhe nevojën për hartimin e këtij dokumenti. PPK ka tre pjesë përbërëse të saj: analiza metabolike e territorit, deklarata e vizionit dhe propozimet strategjike, nga të cilat u prezantuan shkurtimisht pikat kryesore. Transparenca e procesit të hartimit të planit dhe përfshirja sa më e gjerë e komunitetit për të dhënë kontributin e tyre, në territorin ku jetojnë, ishin pika të rëndësishme gjatë gjithë procesit.

Për të lexuar temën e plotë të prezantuar, klikoni KËTU

Projekti BRIGAID [HORIZON2020],merr pjesë në konferencën “INTERNATIONAL CONFERENCE OF CIVIL ENGINEERING” (ICCE2017), organizuar nga UPT dhe Universiteti Politeknik i Prishtinës

Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, i evidentuar si projekti i novacionit u prezantua në Konferencën Ndërkombëtare të Inxhinierisë së Ndërtimit, organizuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Universiteti Politeknik i Prishtinës, në Tiranë.

Konferenca zgjati 3 ditë (12-14 Tetor 2017), në dy ditë prej të cilave projekti u prezantua në seksionin e posterave; me objektivat, synimet dhe pritshmëritë e tij për të ardhmen.

Konferenca mundësoi krijimin e një platformë për studiuesit, inxhinierët, akademikët si dhe profesionistët industrial nga e gjithë bota për të paraqitur rezultatet e tyre kërkimore dhe aktivitetet e zhvillimit në Inxhinierinë e Ndërtimit. Kjo konferencë i ofroi mundësi pjesëmarrësve për të shkëmbyer eksperiencat, si dhe ishte një mundësi e mirë për njohjen me projektit BRIGAID.

Projekti BRIGAID, është pak të përmblidhet në një poster megjithatë ai tërhoqi vëmendjen e pjesëmarrësve, në veçanti të organizatorëve, kërkuesve shkencor si dhe studentëve.

BRIGAID “Projekti i Novacionit për Novatorët”, ishte pikërisht projekti i duhur në vendin e duhur. 

Idejimi për kapërcimin e katastrofave natyrore dhe inkurajimi për diçka të re fillon në auditore/seminare universiteti dhe vijon me individualitetin e gjithësecilit.

BRIGAID nuk është gjë tjetër veçse “Laboratori Jetësor i Krijimit të Ideve Novatore për Ndryshimet Klimatike” dhe si i tillë u prezantua dhe u cilësua edhe në këtë konferencë.

Forumi “Zhvillimi i qëndrueshëm i Rajonit të lumit Vjosa”

Më datë 13 Tetor 2017, në qytetin e Përmetit u mblodh për herë të parë Forumi i parë mbi “Zhvillimin e qëndrueshëm të Rajonit të lumit Vjosë”, organizuar nga AlbKonfindustria në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Qëllimi i aktivitetit një-ditor ishte vlerësimi i zhvillimit ekonomik përmes zhvillimit të territorit, me theksin tek domosdoshmëria për të ruajtur njëkohësisht ekosistemin dhe trashëgiminë kulturore të rajonit.

Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të bashkive pjesë e rajonit të lumit Vjosa, të cilët prezantuan vlerat natyrore, mjedisore, kulturore dhe historike të lumit dhe përfitimet e bashkive nga prezenca e lumit, si edhe problematikat që ai përcjell.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit prezantoi misionin e saj për sigurimin e një procesi planifikimi të qëndrueshëm, nëpërmjet planeve kombëtare dhe planeve vendore, si edhe rëndësinë që ka përfshirja e komunitetit në këtë proces. Puna kërkimore “Metabolizmi i Shqipërisë” dhe Plani i Përgjithshëm Kombëtar, kanë të përfshira në dokumentet e tyre propozime mbi zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të lumit Vjosë dhe vizionin për shpalljen e luginës së lumit Vjosë Park Kombëtar.

Në takim prezantuan edhe organizata jo fitimprurëse duke vendosur theksin në rëndësinë që mbart slogani “Vjosa, lumi i fundit i egër në Europë”, për zhvillimin e eko-turizmit, si edhe dëmet ekonomike dhe mjedisore që mund të vijnë nga ndërtimi veprave energjetike, pa kriter e masë.

Përfaqësues të qeverisjes qendrore u shprehën mbi vlerat ekologjike dhe kulturore të lumit dhe rajonit përreth tij, mbi përfitimet që mund të sjellë ndërtimi veprave energjetike, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe atë mjedisor e social, si edhe për efektet anësore negative që ato mund të shkaktohen prej tyre.

Në takim kishte pjesëmarrje të lartë edhe të përfaqësuesve të botës akademike, shoqërisë civile dhe të medias, të cilën kontribuan në diskutim duke e pasuruar atë me këndvështrime të ndryshme.

Në përfundim të prezantimeve dhe diskutimeve, iu la hapësirë platformës Atelier Albania, e përfaqësuar nga programi i Akademisë Verore 2017, për të prezantuar gjetjet dhe propozimet e nxjerra nga puna kërkimore 5-javore mbi “Zhvillimin e luginës së lumit Vjosë”.