Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

THIRRJE PËR APLIKIM PËR STUDENTË

PROJEKTI BRIGAID dhe UNIVERSITETI TEKNIK I HOLLANDËS (TUDelft)

AKPT, partnere në projektin BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, pjesë e programit ‘HORIZON 2020’ të Komisionit Europian, së bashku me liderin e këtij projekti, Universitetin Teknik të Hollandës (TUDelft), do të organizojnë punëtorinë “Përmbytjet: Qytetet përkudrejt ndërhyrjeve private”, me datë 26-30 Prill 2018, pranë mjediseve të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Tiranë.

Qëllimi i këtij aktiviteti është të stimulojë diskutimin dhe mendimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe infrastrukturor, duke konsideruar edhe ndërhyrjet me iniciative personale në territor. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të trajtohet, nëse nuk preken gjithashtu edhe tematikat e lidhura me ndryshimet klimatike dhe përshtatjen ndaj tyre.

Ju ftojmë të aplikoni për pjesëmarrje në punëtori brenda datës 22.04.2018, ora 23.59, nëpërmjet e-mail: brigaid.albania@planifikimi.gov.al

Poster Workshop

ToRs for student’s application

Çelja e Garës me objekt “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për 16 Bashki”

Për 16 bashkitë e reja, të cilat do të inicojnë procesin e hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore (PPV) është çelur gara e prokurimit publik me objekt: “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për 16 Bashki”. Këto bashki do të mbështeten financiarisht nga Qeveria Shqiptare duke iu bashkëngjitur 33 bashkive të tjera, nga të cilat 10 janë në proces finalizimi të hartimit të PPV-së, dhe 23 janë të miratuara.

Gara është bërë publike në faqen zyrtare të prokurimeve elektronike. 16 bashkitë janë të ndara në 5 Lote, respektivisht:

Lot 1: Bashkia Fushë-Arrëz, Bashkia Has, Bashkia Bulqizë;

Lot 2: Bashkia Peqin, Bashkia Roskovec, Bashkia Patos, Bashkia Mallakastër;

Lot 3: Bashkia Pustec, Bashkia Maliq, Bashkia Devoll;

Lot 4: Bashkia Selenicë, Bashkia Memaliaj, Bashkia Tepelenë;

Lot 5: Bashkia Libohovë, Bashkia Delvinë, Bashkia Finiq;

Termat e referencës, kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës, kriteret e kualifikimit, si edhe udhëzimet për operatorët ekonomikë gjenden në dokumentat e prokurimit të aksesueshëm në faqen e prokurimeve elektronike.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi është data 10.04.2018, ora 11:00.

BRIGAID/AKPT [HORIZON2020] organizon punëtorinë: “Novacionet e projektit BRIGAID dhe meteorologjia, apo e kundërta”

AKPT, partner në projektin BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, pjesë e programit ‘HORIZON 2020’ të Komisionit Europian, më datë 23 Mars 2018 organizoi punëtorinë me temë “Novacionet e projektit BRIGAID dhe meteorologjia, apo e kundërta”.

Ky takim u organizua në ditën botërorë të meteorologjisë. Një projekt, ku novacionet janë objekti kryesor, nuk mund të mendohet i palidhur me identifikimin e problematikave që vijnë nga kushtet meteorologjike, sfidat dhe përcaktimin e interesave të aktorëve kryesorë të projektit, “përdoruesve fundorë”.

Në këtë punëtori u prezantua projekti dhe ecuria e tij në Shqipëri, rezultatet e arritura deri më tani dhe çfarë pritet në vazhdim. Jemi afër lançimit të thirrjes së hapur nga projektit për novacione në funksion të rekuperimit nga katastrofat natyrore. Përgatitja për prezantime në këtë fushë duhet të fillojë me auditoret, studentët, kompanitë e interesuara.

Aktiviteti zgjoi interesin e të ftuarve; përfaqësues nga universitete dhe përfaqësuesve të Akademisë së Shkencave, për t’u bërë pjesë e propozimeve që tenton të mbledhë projekti.  Interes shfaqën gjithashtu edhe kompani bashkëpunëtore dhe studentë, për prezantimin e ideve të tyre në thirrjen e ardhshme.

Fusha e novacioneve, risive në funksion të përballjes me natyrën dhe katastrofat natyrore që ajo mund të servirë, është një tematikë e vlefshme për kurrikulat e universiteteve.

Novacionet shqiptare, pjesë tashmë e projektit janë në funksion të menaxhimin të situatave emergjente në rast përmbytjesh, zjarresh, thatësirash. Prezantimi i këtyre risive për përfaqësuesit e Emergjencave Civile pranë Bashkisë Tiranë, përfaqësuesit e Ujësjellës-Kanalizimeve Tiranë dhe Agjencisë së Burimeve Ujore, ishte hapi i rrallës për projektin.

Novatorët prezantuan idetë e tyre në funksion të mirëmenaxhimit të situatave të emergjencave, në funksion të së mirës së njerëzimit, e konkretisht komunitetit tonë.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) dhurojnë Gjak

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP), së bashku i janë bashkuar nismës së ndërmarrë nga Kryqi i Kuq Shqiptar, për dhurim vullnetar të gjakut.

Prej vitesh, Kryqi i Kuq Shqiptar zhvillon programin e dhurimit vullnetar falas të gjakut, si alternativa më e mirë që do të çojë në plotësimin e nevojave për Shqipërinë, duke organizuar një sërë veprimtarish për sensibilizimin dhe rekrutimin e dhuruesve vullnetarë në të gjithë vendin.

Këtë iniciativë humanitare e kanë përkrahur edhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP). Mjediset e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, gjatë ditës së sotme, janë transformuar në një  qendër të dhurimit të gjakut, ku  punonjës të të dy Agjencive iu përgjigjën thirrjes.

Gjaku i  dhuruar do të shkojë për nevojat që kanë qendrat spitalore, duke kontribuar në shpëtimin e jetëve në nevojë.