Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Lushnje: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore 1/1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Lushnje ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/1.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Lushnje, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/338

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/338.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.