Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Tiranë: Ndërmarrja e Nismës për Rishikimin e PDV-së për Njësinë Strukturore TR/73_3

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka ndërmarrë Nismën për Rishikimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/73_3.  

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.   

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al. 

Bashkia Tiranë: Ndërmarrja e Nismës për Rishikimin e PDV-së për Njësinë Strukturore TR/73_9

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka ndërmarrë Nismën për Rishikimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/73_9.  

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.   

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al. 

Bashkia Tiranë: Ndërmarrja e Nismës për Rishikimin e PDV-së për Njësinë Strukturore TR/73_5

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka ndërmarrë Nismën për Rishikimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/73_5.  

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.   

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al. 

Bashkia Kamëz: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/103

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/103.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al