Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

BASHKIA DURRËS : Njofton

Njofton se në datën 11.01.2021, do të zhvillohet konsultim publik me grupet e interesit, për çështjet që do të trajtohen në raportin e Vlërsimit Strategjik Mjedisor

Bashkia Malësi e Madhe: Ndërmarrja e Nismës për hartimin e PDV-së për Njësinë Strukturore KO_02-A14-05

Ju bëjmë me dije se Bashkia Malësi e Madhe ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KO_02-A14-05.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Malësi e Madhe, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.