Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Kamëz: Ndërmarrja e Nismës për Hartimin e PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/482

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/482.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.  

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al  

Bashkia Kamëz: Ndërmarrja e Nismës për Hartimin e PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/573

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/573.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.  

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al  

Bashkia Kamëz: Ndërmarrja e Nismës për Hartimin e PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/572

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/572.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.  

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al