Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Krujë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore FK-UB-098

Ju bëjmë me dije se Bashkia Krujë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod FK-UB-098.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Krujë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Botim i Draft PDV-së për Njësinë Strukturore TR/7_5

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/7_5.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al

Bashkia Tiranë: Botim i Draft PDV-së për Njësinë Strukturore TR/325

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/325.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al