Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Konispol : Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore KO.UB.2.236

Ju bëjmë me dije se Bashkia Konispol ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KO.UB.2.236.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Konispol , ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore TR/520_3 dhe TR/520_4

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kodd TR/520_3 dhe TR/520_4.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Shkodër: Miratohet rishikimi i PDV-es se Njësisë Strukturore SH007.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkoder ka miratuar dokumentin e rishikimit të Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH007.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkoder, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.