Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Kavajë: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore G5-A41-04

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod G5-A41-04.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Krujë: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore FK-UB-105

Ju bëjmë me dije se Bashkia Krujë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod FK-UB-105.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Krujë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Shkodër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore SH010.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkodër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH010.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkodër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.