Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Kamëz: Ndërmarrja e Nismës për Hartimin e PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/100

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/100. 

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al 

Bashkia Kamëz: Ndërmarrja e Nismës për Rishikimin e PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/430

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka ndërmarrë Nismën për Rishikimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/430. 

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al 

Bashkia Kamëz: Ndërmarrja e Nismës për Hartimin e PDV-së për Njësinë Strukturore KZ_UB_A2_14/459

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/459. 

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al