Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Ligj