Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Tepelenë

Në proces hartimi

ef7186