Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Memaliaj

Në proces hartimi

ef7186