Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Bulqizë

Në proces zbardhjeje

9acccd