Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu
97 results:
31. Të Shfuqizuara  
Të Shfyqizuara  
32. Të Shfuqizuara  
Të Shfyqizuara  
33. Mjedisi  
Ligje VKM Të Shfyqizuara Mjedisi Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nunc turpis, semper eu elementum sit amet, bibendum at nisi. Vestibulum ultrices vel nulla at...  
34. Të Shfuqizuara  
Të Shfyqizuara  
35. Bujqësia  
Ligje VKM Të Shfyqizuara Bujqësia Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nunc turpis, semper eu elementum sit amet, bibendum at nisi. Vestibulum ultrices vel nulla at...  
36. Çështje Vendore  
Ligje VKM Të Shfuqizuara Çështje Vendore Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nunc turpis, semper eu elementum sit amet, bibendum at nisi. Vestibulum ultrices vel nulla at...  
37. Ligje  
Ligje Ligji nr.115 Për ndarjen administrative territoriale  
38. Të Shfuqizuara  
Të Shfuqizuara  
39. VKM  
VKM  
40. Udhezuesi  
Procedura Informacion Manualet Standartet Burime dhe Software Udhëzuesi Udhëzuesi është një modul që përmbledh informacion për përdorimin dhe njohjen me Regjistrin e Planifikimit të...  
Search results 31 until 40 of 97