Ju bëjmë me dije se Bashkia Rrogozhinë ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod A14-08.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Rrogozhinë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.