Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkoder ka miratuar dokumentin e rishikimit të Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH007.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkoder, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.