Ju bëjmë me dije se Bashkia Lezhë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SHGJ-UB-029.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Lezhë ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.