Ju bëjmë me dije se Bashkia Himarë ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod HI.UB.6.1083.
Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.
Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Himarë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.