Ju bëjmë me dije se Bashkia Vlorë ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod VL_UB_2_1026.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Vlorë , ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.