Ju bëjmë me dije se Bashkia Gjirokastër ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Z.E.1.1.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gjirokastër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.