Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/238. 

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 
Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al