Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod G1-A41-09.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 
Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al