Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/561.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 
Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al