Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” pjesë e programit ‘Horizon2020’ të Komisionit Europian mori pjesë në Kongres- Ekspozitën e titulluar “Western Balkan Waste Solution” organizuar nga G&G Group dhe Klik Expo Group, më datë 24 dhe 25 Nëntor 2017.
 
Në këtë kongres por njëkohësisht edhe konferencë shkencore, projekti BRIGAID u prezantua me poster si dhe me materiale promovuese të vënë në dispozicion të interesuarve. Përfaqësimi dhe promovimi i projektit u realizua edhe gjatë takimeve të zhvilluara me përfaqësues të universiteteve, institucioneve, kompanive etj, në stendat individuale të tyre të pranishme në panair. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm: Përfaqësues të universiteteve shtetërore dhe private, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizimit, përfaqësues të kompanive private me objekt veprimtarie konsulencat mjedisore, përfaqësues të kompanive private me objekt ndërtimin e vendepozitimit të mbetjeve, si dhe kompani me objekt veprimtarie teknologjinë dhe novacionet për mjedisin, Organizata Jo-Fitimprurëse, Studentë, etj.
 
Projekti BRIGAID zgjoj interesin e pjesëmarrësve në këtë aktivitet; një projekt me risi alternative për të kapërcyer dëme ku zgjedhja nuk bën kompromis Fatkeqësitë Natyrore.