Njoftim mbi aksesin dhe përdorimin e Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit (RKPT) dhe sistemit e-Planifikimi

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) ju njofton se statusi i Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit (RKPT) ështe aktiv vetëm për vijimin e procedurave të botimit të materialeve sa i përket 16 Bashkive që po hartojnë Planet e Përgjithshme Vendore, si dhe atyre bashkive që kanë ndërmarrë nisma për Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.

Sjellim në vëmendje se, procesi i nisjes, konsultimit, bashkërendimit dhe miratimit të dokumentave të Planeve të Detajuara Vendore tashmë realizohet vetëm nëpërmjet sistemit e-Planifikimi.

Për aksesimin e secilës prej platformave, çdo user duhet të lidhet fillimisht me VPN-in (nëpërmjet username dhe password që zotëron nga  AKSHI), e më pas të aksesojë nëpërmjet kredencialeve të vëna në dispozicion nga AKPT.

Vlen për t’u theksuar se kredencialet e aksesimit të RKPT dhe sistemit e-Planifikimi janë të ndryshme, pasi vetë platformat operojnë si të pavarura nga njëra – tjetra.

Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në: info@planifikimi.gov.al

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!